About us :

About us : ทุกคนรู้ดีว่าการนอนหลับเป็นเวลา 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน ซึ่งการนอนที่เหมาะสมสำหรับคนวัยทำงานจะอยู่ที่ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นหากไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันได้

เพราะการนอนเป็นสิ่งสำคัญ ทางเราจึงได้มีการจัดทำ Blog Sleeper Problem ขึ้นมา เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับให้กับทุกคน โดยทางเราได้มีการรวบรวมปัญหา สาเหตุ และวิธีทีจะช่วยให้ทุกคนหลับ ตลอดจนอุปกรณ์อัจฉริยะที่คนว่าดี ที่คนว่าเจ๋งเอาไว้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การนอนของคุณมีประสิทธิภาพขึ้นได้

หากชื่นชอบบทความของเรา ก็อย่าลืมแชร์สิ่งดี ๆ ให้กับคนรอบตัวรู้ด้วยนะ